<h2>Kullanım Şartları</h2>

WEB SİTESİ KULLANIM SÖZLEŞMESİ

Bu İnternet Web Sitesi Kullanım Sözleşmesi ("Sözleşme"), ana ofisi 973 Centerville Turnpike, Virginia Beach, Virginia 23463 adresinde bulunan Hristiyan Yayın Ağı A.Ş. ("CBN" - The Christian Broadcasting Network, Inc.) ile sizin aranızdadır. CBN İnternet Web Sitesi'nin ("CBN Web Sitesi") kullanımı, aşağıdaki Sözleşme'de belirtilen kullanım şartları ve koşullarını kabul ettiğiniz anlamına gelir:

KABUL

(1) Kullanım şartlarını ve kullanım koşullarını okuduğunuzu ve şartları onayladığınızı kabul etmiş sayılırsınız. BU CBN WEB SİTESİ'Nİ KULLANMADAN ÖNCE KULLANIM ŞARTLARI VE KOŞULLARINI DİKKATLİCE OKUMAYI KABUL ETMİŞ OLURSUNUZ. Bu şart ve koşulları kabul etmezseniz, CBN Web Sitesi'ne erişemez ya da herhangi bir şekilde kullanamazsınız.

BİLGİLERİN KULLANIMI; Gizlilik Politikası

(2) CBN, CBN Web Sitesi'ni kullanımınızı izleyebilir ve sizden alınan veya CBN Web Sitesi'ni kullanımınız yoluyla toplanan herhangi bir bilgi veya materyali, herhangi bir yasal gerekçeyle veya amaçla serbestçe kullanabilir ve bunu açıklamayabilir. Bununla birlikte, mesajlar göndererek ve CBN Web Sitesi'ne göderdiğiniz diğer iletişim formlarını göndererek açığa vurabilecekleriniz dışındaki kişisel bilgiler, CBN Gizlilik Politikası'na uygun olarak ele alınacaktır.

Joy

SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİĞİ

(3) CBN, tamamen kendi takdirine bağlı olarak, herhangi bir zamanda, kısmen veya tamamen, bu Sözleşme'nin herhangi bir bölümünü (sınırlama olmaksızın Gizlilik Politikası'nı da) değiştirme, ekleme yapma veya kaldırma hakkını saklı tutar. Bu tür değişiklikler CBN Web Sitesi'ne gönderilecektir. CBN Web Sitesi'ni kullanmaya devam ederek, bu Sözleşme'ye ilişkin herhangi değişiklik, ekleme veya çıkarmaları koşulsuz olarak onayladığınızı kabul edersiniz.

TELİF HAKKI

(4) CBN Web Sitesi, ABD telif hakkı yasalarına, uluslararası sözleşmelere ve diğer telif hakkı yasalarına uygun olarak, toplu bir çalışma ve/veya derleme olarak telif hakkıyla korunmaktadır. Sınırlamalar olmaksızın metin, yorum, mesaj, video, grafik, etkileşimli özellikler ve içerdiği diğer tüm materyaller de dahil olmak üzere ("İçerik"), CBN Web Sitesi'nin içerikleri, yalnızca bilginize ve kişiye özel olarak, ticari olmayan kullanım içindir. CBN Web Sitesi'nde bulunan tüm içerikler telif hakları ile korunmaktadır, ve CBN'e veya İçerik sağlayıcısı olan ortaklara aittir veya bunlar tarafından kontrol edilmektedir. CBN Web Sitesi'ndeki İçerik'lerin herhangi birinde ya da tümünde yapılacak olan, sonradan eklenen telif hakkı uyarıları, bilgilendirmeler veya kısıtlamalara uyacağınızı beyan edersiniz. Bu CBN Web Sitesi'nde görüntülenen İçerik'in ve diğer indirilebilir öğelerin bir (1) kopyasını, yalnızca bu tür içeriklerdeki telif hakkı ve diğer bildirimleri saklı tutmanız şartıyla ticari olmayan kişisel kullanım için indirebilirsiniz. Herhangi bir İçerik'in ticari olmayan kişisel kullanım dışındaki amaçlarla kopyalanması veya depolanması kesinlikle yasaktır; ve CBN'in veya İçerik'in telif hakkı bildiriminde tanımlanan bireysel telif hakkı sahibinin önceden yazılı izni olmaksızın İçerik hehangi başka bir amaçla çoğaltılamaz, dağıtılamaz, iletilemez, yayınlanamaz, gösterilemez, satılamaz, lisanslanamaz ve herhangi bir amaçla kötüye kullanılamaz.

KAYDOLMA

(5) CBN'e kayıt olmak için kullanıcı ("Kullanıcı" ya da "Kullanıcılar") olarak en az on sekiz (18) yaşında [[Süperkitap Çocuk için en az onüç (13) yaşında] olmanız gerekir. Kanunlarca yasaklanmış yerlerde, kaydolmaya uygunluğunuz hükümsüzdür. CBN'e kaydolurken sağladığınız tüm bilgilerin doğru ve eksiksiz olduğunu kabul edersiniz. Ticari işletmeler CBN tarafından önceden onay verilmedikçe CBN Web Sitesi'ne kayıt yapamazlar. Kayıt işleminiz, kayıt formunuz CBN tarafından kabul edildiğinde yürürlüğe girecektir. CBN Web Sitesi'ne zaman zaman gönderilen başka hüküm ve koşullar, sizin kaydınız için de geçerli olabilir. CBN Web Sitesi'nin Hesabınızı Yönetin sayfasındaki talimatları izleyerek herhangi bir nedenle kaydınızı istediğiniz zaman feshedebilirsiniz. CBN, kaydınızı ve CBN Web Sitesi'nin kullanımını herhangi bir zamanda, herhangi bir nedenle önceden haber vermeksizin reddetme ve sona erdirme hakkını saklı tutar. CBN ayrıca, web sitesinin kullanımı ve özellik güncellemeleri ile değişiklikleri hakkında zaman zaman kullanıcılara bildirim ve uyarılar gönderme hakkını da saklı tutar.

KULLANICI'YA SUNULAN İÇERİK HAKLARI / "İLETİŞİM"

(6) CBN Web Sitesi'ne ileti göndermek, dosya yüklemek, veri girmek veya diğer herhangi bir iletişim biçimini (bireysel veya toplu olarak "İletişim") kullanmak suretiyle, şu an bilinen ya da bundan sonra geliştirilen tüm medyada (fotoğraflar, videolar, ses dosyaları, metin ve diğer malzemeler de dahil ancak bunlarla sınırlı olmadan), kopyalamama, lisanslamama, alt lisans vermeme, uyarlamama, dağıtmama, göstermeme, kamuya açıklamama, çoğaltmama, iletmeme, değiştirmeme, düzenlememe ve başka herhangi bir siteye dahil etmeme konusunda CBN'i sürekli, dünya çapında, geri alınamaz, sınırsız, açık bir şekilde temin ederek, bu İletişim'leri kötüye kullanmamayı kabul etmiş olursunuz. Herhangi mülkiyet hakkının, gizlilik ve açıklık hakkının, ahlaki hakların ve bu İletişim'le bağlantılı olan nitelik haklarının, herhangi birinin ihlal edildiği iddia edilen veya fiilen ihlal edildiği, CBN'in aleyhinde olan herhangi bir iddiayla ilgili tüm haklardan feragat edersiniz. CBN Web Sitesi'ne gelen ve giden iletimlerin gizli olmadığını ve İletişim'lerin başkaları tarafından okunabileceğini veya engelleneceğini kabul etmektesiniz. CBN'e İletişim göndererek, sizinle CBN arasında, bu Sözleşme uyarınca yapılanlar dışında, herhangi bir gizli, güvenilir, sözleşmeden kaynaklanan veya başka bir ilişki oluşturulmadığını kabul edersiniz. (i) CBN'in herhangi bir İletişim'i kullanma veya bunlara cevap verme yükümlülüğü bulunmadığını; (ii) CBN'in, herhangi bir İletişim'i önizlemek veya gözden geçirmekle yükümlü olmadığını ve bunlarla ilgili herhangi bir yükümlülük taşımadığını; (iii) CBN'in, İletişim'lerin tamlığını veya kalitesini, zararlı, saldırgan, kanunsuz veya itiraz edilebilir İletişim'lerin CBN Web Sitesi'nde görünmemesini garanti etmediğini; (iv) CBN'in, herhangi bir İletişim'i veya tüm İletişim'leri tamamen kendi takdirine bağlı olarak izleyebileceğini; (v) CBN'in, CBN Web Sitesi'nden tamamen veya kısmen herhangi bir İletişim'i kaldırabileceğini; ve (vi) CBN'in, herhangi bir kişiyi bundan sonra CBN Web Sitesi'ni kullanamayacak şekilde sistemden çıkarabileceğini; anlamış ve kabul etmiş sayılırsınız.

İletişim'lerdeki sorumluluk, CBN Web Sitesi'ne bilgiyi gönderen kişilerindir. CBN, herhangi bir İletişim'de yer alan uygun olmayan bir ifade, materyal veya hatalı bir bilgi için herhangi bir sorumluluk kabul etmez.

Aşağıdakileri temsil ve temin edersiniz: (a) İşbu Sözleşme'de izin verilen amaçlar doğrultusunda İletişimleriniz'de, (i) İletişiminiz'i CBN Web Sitesi'ne yasal olarak sunmak ve Sözleşme'de sağlanan İletişim'le ilgili haklarınızı temin etmek için gerekli olan haklara (mülkiyet veya lisanslar, izinler ve sahiplerin izinleri olsun), ve (ii) İletişimleriniz'in CBN Web Sitesi'ne ve CBN Web Sitesi'nden gönderilmesi ve iletilmesi için gerekli haklara sahipsiniz; (b) İletişim'lerde tanımlanabilen her bir bireyin adını ve/veya benzerini bu Sözleşme'de izin verilen şekilde kullanmak için gereken tüm lisanslara, onaylara, yayınlara ve/veya izinlere sahipsiniz ve (c) işbu Sözleşme'nin izin verdiği amaçlar için CBN Web Sitesi'nde yapılan İletişim, hiçbir kişi veya kuruluşun gizlilik haklarını, tanıtım haklarını, telif haklarını, patentlerini, ticari markalarını, sözleşme haklarını veya herhangi bir hakkı, kanunu, kuralı, düzenlemeyi ihlal etmez.

superbook

WEB SİTESİNİN KULLANIMI; TİCARİ OLMAYAN KULLANIM

(7) CBN Web Sitesi yalnızca kişisel kullanım içindir ve herhangi bir nedenle açıkça yazılı ön izin verilmeksizin herhangi bir ticari faaliyet ya da uğraşla ya da herhangi bir hizmet ya da ürünün satışı ile bağlantılı olarak kullanılamaz.

Aşağıdakileri kabul etmiş olursunuz: (a) CBN Web Sitesi'nde veya CBN Web Sitesi'ni kullanarak çekiliş, yarışma, kumar, reklam, takas veya piramit düzeni başlatmamayı veya bunları işletmemeyi; (b) diğer kullanıcılardan ticari veya yasadışı amaçlarla kişisel olarak tanımlanabilecek bilgilerini talep etmemeyi; (c) zincir mektuplar ve mesajları, spam veya önemsiz e-postaların herhangi bir biçimini diğer kullanıcılara iletmemeyi; (d) (i) başka bir kişiyi istismar etmek, taciz etmek veya zarar vermek için, (ii) herhangi bir yasadışı faaliyet için, veya (iii) önceden yazılı onayımız olmaksızın, ticari amaçlarla reklam yapmak, reklam amaçlı iletişim kurmak, başkalarından birşey istemek veya başka bir Kullanıcı'ya satış yapmak için; CBN Web Sitesi'nden ve CBN Web Sitesi aracılığıyla edinilen bilgileri kullanmamayı; (e) herhangi bir yasadışı ve/veya izinsiz faaliyet için CBN Web Sitesi'ni kullanmamayı; (f) CBN Web Sitesi'nde izinsiz işler çevirmemeyi veya CBN Web Sitesi'ne bağlantı linkleri göndermemeyi.

CBN, herhangi yirmi dört (24) saatlik sürede, bir Kullanıcı'nın diğer Kullanıcılar'a gönderebileceği e-postaların sayısını, CBN'in kendi takdirine bağlı olarak uygun gördüğü bir sayıda sınırlama hakkını saklı tutar. CBN Web Sitesi aracılığıyla istenmeyen toplu e-posta, spam, anlık ileti veya herhangi bir istenmeyen ileti gönderirseniz; CBN'e ve/veya CBN Web Sitesi'ne, imkansız olmasa da zor olacak, CBN tarafından sağlanabilecek diğer haklara ve çözümlere ek olarak, CBN'i yetkili bir mahkeme tarafından ihtiyati tedbir talep etmeye yetkilendiren, bu tür uygun olmayan veya yetkisiz işlemleri yasaklayan bir duruma getirme konusunda ciddi zarar vereceğinizi kabul etmiş olursunuz.

CBN, CBN Web Sitesi'ni izleme sorumluluğunu üstlenmemekle birlikte, CBN Web Sitesi'yle bağlantılı, yasadışı, yetkisiz veya bu Sözleşme'nin şartlarını ihlal ettiğine inandığı faaliyeti araştırır. CBN tarafından uygun görülürse, sınırlama olmaksızın cezai, hukuki ve tedbiri tazminat da dahil olmak üzere bu faaliyetlerle ilgili yasal işlemler başlatılır. CBN, herhangi bir nedenle, herhangi bir zamanda, size bildirimde bulunmaksızın, Site'yi kullanımınızı kısıtlama ve/veya Site'ye erişiminizi engelleme hakkını saklı tutar.

KULLANICILAR ARASINDAKİ ANLAŞMAZLIKLAR

(8) Kullanıcılar arasında ortaya çıkabilecek uyuşmazlıkların çözümü tamamen Kullanıcılar'ın sorumluluğu altındadır ve CBN'in bu tür uyuşmazlıklarla ilgili hiçbir yükümlülüğü veya mecburiyeti yoktur.

Superbook

TESCİLLİ MARKA

(9) "CBN" ve "CBN" logosu, CBN'in tescilli markaları ve hizmet markalarıdır. CBN Web Sitesi'nde kullanılan diğer tüm tescilli markalar, hizmet markaları ve logolar CBN'e veya ilgili sahiplerinin izni ile kullanan kişilere aittir.

CBN WEB SİTESİN'DEKİ DEĞİŞİKLİKLER

(10) CBN, herhangi bir CBN Web Sitesi özelliğinin, veritabanının veya İçerik'in uygunluğu da dahil olmak üzere, herhangi bir zamanda CBN Web Sitesi'nin herhangi bir özelliğini değiştirebilir, askıya alabilir veya durdurabilir. CBN, bazı özelliklere ve hizmetlere sınır koyabilir veya CBN Web Sitesi'nin herhangi bir bölümüne veya tümüne erişiminizi, önceden bildirimde bulunmadan veya yükümlülüğü bulunmadan sınırlandırabilir.

BEYANLAR

(11) Aşağıdakileri beyan, garanti ve taahhüt etmiş olursunuz: (a) (i) herhangi bir Kullanıcı'nın CBN Web Sitesi'ni kullanmasını ve tadını çıkarmasını kısıtlayan veya engelleyen, (ii) yasadışı, tehdit içeren, hakaret edici, müstehcen, kaba, saldırgan, nefret dolu, pornografik, cinsel açıdan açık veya ahlaka aykırı, (iii) cezai bir suç oluşturan, hukuki sorumluluğu arttıran veya kanunları ihlal eden, (iv) telif hakkı, tescilli marka, patent, mahremiyet veya tanıtım haklarını veya diğer mülkiyet hakları da dahil ancak bunlarla sınırlı olmaksızın üçüncü şahısların haklarını ihlal eden, intihal eden veya ihlal eden, (v) herhangi bir bilgisayar yazılımının veya donanımının veya diğer elektronik ekipmanın işlevlerini veya işlemlerini kesintiye uğratmak, silmek veya sınırlandırmak için tasarlanmış bir virüs veya diğer kodlar içeren dosyalar veya programlar, (vi) ticari nitelikteki herhangi bir bilgi, yazılım veya materyali içeren, (vii) herhangi türde reklam içeren, (viii) ifadenin kaynağında yanlış veya yanıltıcı işaretler bulunduran veya içeren; herhangi bir materyali CBN Web Sitesi vasıtasıyla yüklemeyecek, postalamayacak, göndermeyecek, iletmeyecek, dağıtmayacak veya yayınlamayacaksınız; ve (b) en az on üç (13) yaşında olmalısınız veya ebeveyninizin veya vasininizin onayını almalısınız.

TELİF HAKKI İHLALİ ŞİKAYETLERİ

(12) Telif hakkı sahibi veya temsilcisiyseniz ve herhangi bir İletişim veya diğer içeriğin telif haklarınızı ihlal ettiğini düşünüyorsanız, Telif Hakkı Acentemize aşağıdaki bilgileri yazılı şekilde sunarak, Dijital Milenyum Telif Hakkı Yasası uyarınca bir bildirim gönderebilirsiniz (daha fazla detay için bkz. 17 USC Yasası:

(a) İhlal edildiği iddia edilen münhasır hakkın sahibi adına hareket etmeye yetkili bir kişinin fiziki veya elektronik imzası;

(b) Telif hakkıyla korunan emeğin ihlal edildiğini iddia eden tespit, veya telif hakkı bulunan birden fazla emek tek bir çevrimiçi sitede tek bir bildirim kapsamındaysa, bu sitedeki bu tür emekleri beyan eden bir liste;

(c) Hak ihlalinde bulunduğu veya hak ihlalinde bulunduğu iddia edilen ve kaldırılacak veya erişimin engelleneceği maddeyi hizmet sağlayıcının bulmasına olanak vermek için makul ölçüde yeterli bilginin tanımlanması;

(d) Adres, telefon numarası ve varsa elektronik posta adresi gibi, servis sağlayıcınızın sizinle iletişime geçmesine olanak verecek makul ölçüde yeterli bilgi;

(e) Şikayet edilen maddenin telif hakkı sahibi, temsilcisi veya yasası tarafından izin verilmediğine dair sağlam inancınız olduğu konusundaki beyan; ve

(f) Bildirimdeki bilgilerin doğru olduğunun ve yalan yere yapılan ifadenin ceza gerektirdiğinin beyanı, hak ihlalinde bulunulduğu iddia edilen münhasır hakkın sahibi adına hareket etme yetkisine sahip olduğunuzun beyanı.

CBN'in tayin ettiği telif hakkı ihlali bildirimlerini almak için belirlediği telif hakkı temsilcisi: Dikkatine: Mike Stonecypher. The Christian Broadcasting Network, Inc., 977 Centerville Turnpike, Virginia Beach, VA 23463, Michael.Stonecypher@cbn.org, Faks Numarası: (757) 226-6155.

TAZMİNAT

(13) CBN'in, yan kuruluşlarının ve bağlı kuruluşlarının, ilgili görevlilerinin, yöneticilerinin, acentelerinin, çalışanlarının, bilgi sağlayıcılarının, lisans verenlerinin ve lisans alanlarının (toplu olarak "Tazmin Edilen Taraflar") herhangi birinin maruz kaldığı, Sözleşme'nin veya yukarıda belirtilen beyanlar, garantiler ve anlaşmaların herhangi birinin ihlali ile bağlantılı olarak veya ihlal edilmesinden doğan zararlar, talepler, eylemler, hasarlar, yükümlülükler ve maliyetlerin (bunlarla sınırlı olmamak üzere avukatlık ücretleri ve mahkeme masrafları dahil) tamamını karşılamayı ve ödemeyi taahhüt edersiniz.Herhangi bir iddiayı savunurken, tüm işlemleri gerektirdiği ölçüde yapmalısınız. CBN, tarafınızdan gelen herhangi bir hususun ve tazminat talebinin münhasır savunmasını ve kontrolünü kendi harcamalarıyla yapma hakkını saklı tutar ve herhangi bir konuyu CBN'in yazılı izni olmadan çözemezsiniz.

WEB BAĞLANTILARI

(14) CBN Web Sitesi, dünya çapındaki diğer internet siteleri, kaynaklar ve CBN Web Sitesi'nin sponsorlarıyle ilgili bağlantı linkleri ve göstergeler içerir. CBN Web Sitesi'ne/CBN Web Sitesi'nden, üçüncü taraflarca sağlanan diğer üçüncü şahıs sitelerine gönderilen/sitelerden gelen bağlantı linkleri, CBN veya herhangi bir yan kuruluşunun veya bağlı kuruluşunun üçüncü şahıs kaynaklarına veya içeriklerine bir onay teşkil etmez. CBN, CBN Web Sitesi'nden bağlantı linkleri aracılığıyla sağlanan herhangi bir üçüncü taraf materyalinde bulunan içeriğin sorumluluğunu reddeder.

HAKLARDAN FERAGAT ETME

(15) CBN WEB SİTESİ ÜZERİNDEN UYGULANAN VEYA ULAŞILAN TÜM İÇERİK, YAZILIMLAR, FONKSİYONLAR, MATERYALLER VE BİLGİLER DAHİL OLMAK ÜZERE CBN WEB SİTESİ, "OLDUĞU GİBİ" SAĞLANMAKTADIR. YASALARIN İZİN VERDİĞİ ÖLÇÜDE, CBN VE BAĞLI ORTAKLIKLARI VE BAĞLI KURULUŞLARI, CBN WEB SİTESİ'NE YA DA MATERYAL, BİLGİ VE FONKSİYONLARIN İÇERİĞİNE İLİŞKİN; CBN WEB SİTESİ ÜZERİNDEN YA DA SİTEDE KULLANILAN YAZILIMLA ULAŞILABİLEN ÜÇÜNCÜ ŞAHISLARDAN HERHANGİ BİR ÜRÜN, HİZMET VE HİPERMETİN BAĞLANTI LİNKLERİ İÇİN VEYA CBN WEB SİTESİ'NİN VEYA BAĞLANTILI BİR SİTE İLE HASSAS BİLGİLERİN İLETİMİ İLE İLİŞKİLİ GÜVENLİĞİN HERHANGİ BİR İHLALİ KONULARINDA, HERHANGİ BİR TİCARİ GARANTİ VERMEZ. AYRICA, CBN VE BAĞLI ORTAKLIKLARI VE İŞTİRAKLERİ, AÇIKTAN VEYA İMA EDEREK; SINIRSIZLIK, KARŞI GELMEMEK, SATILABİLİR OLMAK, BELLİ BİR AMACA UYGUN OLMAK KONULARI DA DAHİL OLMAK ÜZERE, BİR GARANTİ VERMEYİ KABUL ETMEZ. CBN, CBN WEB SİTESİ'NDE YER ALAN MATERYAL VEYA İÇERİĞİNDEKİ FONKSİYONLARIN KESİNTİSİZ VEYA HATASIZ OLACAĞINI, BOZUKLUKLARIN DÜZELTİLECEĞİNİ, VEYA CBN WEB SİTESİ'NİN VEYA SUNUCUNUN VİRÜSLER VEYA DİĞER ZARARLI BİLEŞENLER İÇERMEDİĞİNİ GARANTİ ETMEMEKTEDİR. CBN VE BAĞLI ORTAKLIKLARI VE İŞTİRAKLERİ, SINIRLI OLMAKSIZIN, BURADA YER ALAN İÇERİK VE HERHANGİ BİR HATA DA DAHİL OLMAK ÜZERE, CBN WEB SİTESİ'NİN KULLANIMINA İLİŞKİN SORUMLU DEĞİLDİR.

SORUMLULUK SINIRI.

(16) CBN, BAĞLI İŞTİRAKLERİ VE BAĞLI ORTAKLIKLARI, CBN WEB SİTESİ'NDE YER ALAN VEYA SİTE İLE İLGİLİ, HİZMET VE/VEYA İÇERİK VEYA BİLGİ OLARAK ORTAYA ÇIKAN HİÇBİR DİREK, DOLAYLI, ÖNEMSİZ, ÖNEMLİ, ÖZEL, ÖRNEK TEŞKİL EDEN, CEZAİ VEYA DİĞER ZARARLARDAN, CBN BÖYLE BİR ZARARIN OLASILIĞINI BİLMİŞ OLSA VEYA BİLMİŞ OLMASI GEREKİYOR OLSA BİLE SORUMLU VEYA YÜKÜMLÜ DEĞİLDİR. CBN WEB SİTESİ VEYA SİTEYLE BAĞLANTILI HİZMETLERE OLAN MEMNUNİYETSİZLİĞİNİZE KENDİ ÇÖZÜMÜNÜZ, CBN WEB SİTESİ VEYA SİTEYLE BAĞLANTILI HİZMETLERİ KULLANMAYI BIRAKMANIZDIR.

HUKUK TERCİHİ; YETKİ ALANI

(17) BU SÖZLEŞMEYE, KANUN HÜKÜMLERİ TERCİHİ VEYA YASALARDA FİKİR AYRILIĞI OLMADAN, AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ'NİN VIRGINIA EYALETİNİN YASALARIYLA UYUMLU OLARAK HÜKMEDİLECEK VE ÇÖZÜMLENECEKTİR. BU SÖZLEŞMEYLE BAĞLANTILI OLARAK ORTAYA ÇIKAN HERHANGİ BİR DAVA VEYA GİRİŞİMİN YÜRÜTÜLMESİNDE TEK VE SEÇKİN HUKUK KURUMU, AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ VIRGINIA EYALETİNDE KONUMLU UYGUN BİR DEVLET MAHKEMESİ VEYA FEDERAL MAHKEME OLACAKTIR.

ÇEŞİTLİ

(18) Bu Sözleşme, CBN Web Sitesi'ni kullanımınızla ilgili olarak CBN ile sizin aranızdaki tüm anlaşmayı oluşturmaktadır. CBN Web Sitesi'ni kullanımınızla ilgili olarak olabilecek herhangi bir dava sorununuz, iddiadan veya eylemin ortaya çıkmasından sonra bir (1) yıl içerisinde başlatılmalıdır; aksi halde geri alınamaz şekilde feragat edilir. Paragraf başlıkları sadece referans içindir ve bu paragrafın kapsamını veya anlamını herhangi bir şekilde tanımlamaz veya sınırlamaz. CBN, bu Sözleşme'nin sizin tarafınızdan ihlali ile ilgili herhangi bir işlem yapmazsa, CBN'in bu tür bir ihmalden sonraki veya benzeri herhangi bir ihlalle ilgili işlem yapma hakkından feragat etmediğini kabul etmiş sayılırsınız. Yetkili bir mahkeme, herhangi bir nedenle Sözleşme'nin veya bir bölümünün uygulanamaz olduğuna karar verirse, bu hüküm, Sözleşme'nin amacını gerçekleştirmek için müsaade edilen azami ölçüde uygulanacaktır. İşbu Sözleşme'nin geri kalan kısmı tam ve etkili bir şekilde devam edecektir.

(19) Podcast'ler ve CBN'in İndirilebilir Hizmetleri ile ilgili Kullanım Şartları, CBN Podcast'ler/İndirilebilir Hizmetler Kullanım Şartları'nda yer almaktadır.

(20) CALIFORNIA GİZLİLİK HAKLARINIZ. California Medeni Kanun Bölümü 1798.83, California sakini olan CBN müşterilerinin kişisel bilgilerinin üçüncü taraflara doğrudan pazarlama amaçlarıyla verilmesiyle ilgili belirli bilgiler talep etmelerine olanak verir. Böyle bir talepte bulunmak için lütfen caprivacy@cbn.com adresine bir e-posta gönderin veya şu adrese yazın:

CBN CA Privacy Rights
977 Centerville Turnpike
Virginia Beach, VA 23463

CBN Gizlilik Politikası

PROFESÖR QUANTUM’UN SORU-CEVAP MEKANİZMASI